Tinitus og akupunktur

Tinnitus (= øresusen) er hyppigt forekommende og ofte meget generende for de mennesker, som lider af det. Tinnitus kan ramme det ene eller begge ører, og de lyde, som patienten hører, kan have forskelligt frequensområde (tonehøjde) og forskellig intensitet (styrke). Der er forskellige årsager til at tinnitus kan opstå. Hyppigste årsag er udsættelse for meget kraftige lyde  f. eks. mange års arbejde i områder med meget voldsom støj.

Langvarig kraftig støj, som ved visse typer arbejde, på diskoteker eller ved udendørs koncerter kan også være årsag til Tinnitus. Langvarigt forbrug af visse medikamenter og slag mod hovedet kan også forårsage tinnitus, og endelig kan tinnitus også opstå uden ydre foranledning. Lidelsen er hyppigere hos mennesker, hvor der er tinnitus i den nære familie. Ca. 90 % af tinnituspatienter har også nedsat hørelse.

Desværre er behandlingsmulighederne for tinnitus få og ikke særlig effektive. Akupunkturbehandling har ifølge nogle rapporter haft effekt på lidelsen, og da vi havde positive erfaringer med akupunkturbehandling af tinnitus, gennemførte vi med velvillig økonomisk støtte fra Tinnitusfonden et videnskabeligt projekt, hvor vi under søgte 60 tinnituspatienter på tre forskellige måder. Undersøgelse af og interview med patienterne en måned efter afsluttet behandling sammenlignedes med undersøgelsen før behandlingen startede, og her viste det sig, at akupunkturbehandling med elektronisk stimulation nedsatte hyppigheden og styrken af tinnitus hos ca. halvdelen af de patienter, der modtog denne behandling, samtidig med at disse patienter angav bedret livskvalitet. Selvom antallet af patienter i vores undersøgelse var relativt beskedent og observationstiden kort, så mener vi, at resultatet giver anledning til en vis optimisme.

Vi vil således anbefale behandlingsmetoden til tinnituspatienter, der ikke tidligere har prøvet akupunktur med elektrisk stimulation. Behandlingen vil kunne foregå enten hos dr. Kelun Wang eller hos læge Sven Bugge. Der vil blive givet en ugentlig behandling, i første omgang i 6 uger. Ved bedring i tilstanden efter 6 uger kan der gives yderligere behandling indtil der ikke kommer yderligere bedring. Er der ingen bedring efter 6 ugers forløb, vil behandlingen blive afbrudt.

Med henblik på eventuelle spørgsmål eller aftale om konsultation er man velkommen til at kontakte os.

Tinnitus, som i større eller mindre grad plager 17 pct. af danskerne, kan helbredes ved akupunktur. Det sandsynliggøres af et forskningsprojekt, som er gennemført af Aalborg-lægen Sven Bugge og den kinesiske forsker Kelun Wang.

Tinnitus er en stressende og ubehagelig lidelse, som giver sig udslag i uprovokerede lyde i øret, spændende fra øresusen til smæld eller lyde som klokkeringen. Kelun Wang, som har en baggrund som tandlæge og er ekspert i ansigtssmerter, arbejder i det daglige med projekter omkring smertelindring på Aalborg Universitets Center for Sansemotorisk Interaktion.

Tillige har han et par år som bijob arbejdet med akupunktur i Sven Bugges praksis i Hasseris, som er kendt for traditionelle behandlingsmetoder, bl.a. også guldbehandling mod slidgigt. Da akupunktur syntes at have en gavnlig effekt for tinnitus-patienter, blev Sven Bugge og Kelun Wang enige om, at det kunne være interessant at foretage et egentligt forskningsprojekt. Med en beskeden, men prompte, bevilling på 35.000 kr. fra Tinnitus-fonden opstillede de projektet og fik tilladelse fra Videnskabsetisk Komité til at gennemføre det.

Sven Bugge siger med et skævt smil, at han ikke søgte penge andre steder, fordi det ofte kan tage lige så lang tid at skaffe penge til et videnskabeligt projekt, som det tager at gennemføre det. 60 patienter Det nødvendige antal tinnitus-patienter blev fundet gennem annoncering i dagspressen. For at få 60 personer, som opfyldte alle kriterier for deltagelse i projektet, skulle der indkaldes et noget større antal til indledende samtale, men man endte med de 60, som ved lodtrækning blev delt i tre lige store grupper, som modtog hver sin type behandling. 20 fik akupunktur, hvor der var sat en let elektrisk strøm til nålene, 20 fik akupunktur uden strøm, mens de sidste 20 fik, hvad læge Sven Bugge betegner som “snyde-akupunktur”. Det vil sige, at nålene nok af patienten kunne mærkes som små prik, men at nålene slet ikke gik ned i en dybde, hvor de kunne have effekt.

Det var Videnskabsetisk Komité, der havde krævet denne kontrolgruppe, selv om Sven Bugge var imod det. Når man stikker med akupunkturnåle, har det altid en eller anden virkning, men det problem besluttede han at undgå ved slet ikke at “stikke rigtigt”. Der er ingen medicinsk eller kirurgisk behandling, som virker mod tinnitus.

Kelun Wang og Sven Bugge nærer derfor store forventninger til akupunktur som fremtidens middel mod lidelsen. Udvalget af akupunkturpunkter i projektet skete på basis af de kinesiske regler for akupunktur mod øre- og høreskader, men på grund af de talrige nerveforbindelser i ansigtet, som har forbindelse med det indre øre, findes der ingen fuldt færdig opskrift netop mod tinnitus.

Ny livskvalitet Bugges og Wangs projekt viste indenfor grænserne af enhver statistisk usikkerhed, at akupunkturen har effekt. I gruppen, som fik elektrisk stimulering gennem nålene, oplevede halvdelen, at deres tinnitus var forsvundet eller betydeligt reduceret, og de betegnede deres livskvalitet som klart forbedret. Gruppen, som fik nåle, men ingen el, oplevede også en forbedring, men ikke så kraftig som den første gruppe, og i gruppe 3, placebo-gruppen, var der som ventet ingen effekt at spore.

Samtidig med at projektet viste akupunkturens effekt på tinnitus, gav undersøgelsen store mængder ny viden om sygdommen, dens baggrund og effekt. Det kunne således konstateres, at tinnitus næsten altid, i 90 af tilfældene, er ledsaget af en hørenedsættelse. Kun 10 pct har tinnitus, men normal hørelse. l Det viste sig videre, at halvdelen af patienterne havde fået deres lidelse i forbindelse med arbejde på arbejdspladser med megen larm og støj.

Over en fjerdedel havde indtaget medicin, som kan medføre tinnitus. Hos en fjerdedel er det meget sandsynligt, at der ligger en arvelig disposition bag, eller at sociale omstændigheder har spillet ind. Hos 12 pct er det et støjtraume – altså en pludselig påvirkning f.eks. ved fyrværkeri, skydning uden ørepropper, eller ophold tæt på højttalerne ved en Grøn Koncert, der har udløst tinnitus. I 10 pct af tilfældene er lidelsen opstået ved slag mod hovedet.

Husk høreværn Kelun Wang mener, at særligt det første punkt bør give stof til eftertanke hos mennesker, der arbejder på støjende virksomheder. – Man må aldrig glemme høreværnet, siger han. – Selv om man måske ikke føler ubehag ved støjen, kan man ved en længere påvirkning pådrage sig tinnitus. Sven Bugge supplerer: – Folk bør også tænke over, at et tilbagevendende forbrug af hovedpinetabletter meget vel kan føre til en tinnitus, som ikke holder op, fordi man lægger medicinen på hylden.

De to forskere mener, at deres projekt kan opfattes som et pilotprojekt, der bør følges op af et andet og større projekt med deltagelse af flere patienter og inddragelse af flere aspekter af sygdommen. – Hvis vi kunne få ressourcer til det, kunne vi måske godt finde på at gøre det selv, men ellers bør det være i stor skala i regi af et hospital med audiologisk afdeling og et stort patientgrundlag.

Tinnitus er ofte en meget frustrerende sundhedsproblem for mange mennesker. Patienter føler sig ofte afskrækket efter mange læge besøg og lægemiddelbehandlinger undlader at gøre selv den mindste forskel. Dette får mange til at prøve en mere “alternative” tilgang og blive glædeligt overrasket over resultaterne.

Traditionel kinesisk medicin (TCM) omfatter Akupunktur behandling, kinesisk diagnosticeringsmetoder og naturlægemidler terapi. Udøvere af TCM er ofte forbundet med kost og livsstilsændringer til at hjælpe patienter løse mange af deres sundhedsmæssige betænkeligheder. Mange patienter reagerer godt på et behandlingsforløb, der omfatter en kombination af akupunktur, urter og livsstilsændringer. Tinnitus er en sådan betingelse.

Selv om det er svært at forklare alle de komplekse nuancer og detaljer i dette gamle helbredende system i få ord, er det simpelt at sige, at dette er et lægemiddel baseret på den forståelse, at vi har en vital livskraft i vores kroppe. Dette kaldes “qi” (udtales Chee), eller energi, og det bidrager til at sætte gang i mange funktioner i kroppen, dvs: fordøjelse, elimination, reproduktion mv Denne energi bevæger sig langs veje i kroppen er kendt som meridianer. Når der er ubalance i denne energiske system, de ofte manifestere sig som symptomer som sygdomme og smerter.

Sammen med “Qi” af kroppen, er der to andre komponenter, som skal balancere, og som vedrører vores wellness. Disse er substans og funktion elementer af kroppen er kendt som “yin” og “yang”. Yin stoffer er repræsenteret i kroppen af ting som blod, slim, synovial væsker; stoffer, der fugtes og smøre kroppen. Yang henviser mere til at fungere som peristaltisk handling, fordøjelse, elimination. Mens de er gratis modsætninger ifølge deres natur, de er meget afhængige af hinanden for at bevare et godt helbred. Når den hårfine balance mellem disse to komponenter er ked af, at vi også begynder at se symptomer.

Tinnitus er ofte et eksempel på en ubalance mellem yin og yang. For mange mennesker er deres tinnitus et udtryk for en meget dybere disharmoni, der er blevet langsomt og gradvist udvikler sig. For disse patienter, vil behandlingens muligheder omfatter akupunktur og naturlægemidler terapier for at nære kroppen på et dybere niveau. For andre kan tinnitus være et resultat af bivirkninger fra medicin eller udsættelse for kraftig støj. Disse patienter kan reagere godt på akupunktur behandling alene.

TCM-adresser, ikke blot symptom (som vi kalder den gren), men den underliggende ubalance (kaldet roden). Ved at behandle på denne måde, er vi i stand til at bryde en ond cirkel af disharmoni til at støtte kroppen i sin tilbagevenden til optimal sundhed. Dette er udtryk for praksis af den forebyggende sundhedspleje.

En af de mest almindelige mønstre forbundet med tinnitus beskæftiger sig med en “yang stigende” eller opadgående afbrænding af branden energier i kroppen. Dette er ofte koblet med en “yin mangel” mønster som de dybere rod. Nedbrydningen af yin skaber en situation, hvor yang eller brand energi er mere udbredt-og fine balance forstyrres. Kombinationen af den opadgående afbrænding varme og manglerne i køle aspekt kan udtrykkes ved en række symptomer såsom ringen for ørerne, svimmelhed, tørre eller brændende øjne og irritabilitet. Dette mønster er ofte relateret til to specifikke energisystemer kaldet Nyre meridianen og leveren meridianen. Disse navne refererer til veje af energi, ikke til den vestlige organer i nyrerne og leveren. Patienter med disse ubalancer kan også have andre symptomer såsom lav ryg ømhed eller smerter, smerter i knæet, dårligt syn, hovedpine, eller nattesved bare for at nævne nogle få. En TCM praktiserende læge vil yderligere identificere, hvad meridianer der er involveret, og vil skræddersy behandlingen til at genoprette den balance, som kroppen har brug for at helbrede.

Ved fastsættelsen af en TCM diagnose, er alle aspekter af en persons helbred i betragtning. En læge vil udføre en fuldstændig sygehistorie og vil ligeledes bruge diagnosemetoder specifikke for kinesisk medicin til bedre forstå hvad der ude af balance i systemet samt hvordan man griber behandling. Dette omfatter en vurdering af patientens impulser og se på patientens tunge. Pulserne afspejle den nuværende tilstand af energi relateret til meridianerne i kroppen, og tungen giver udøveren oplysninger om væskebalance, fordøjelse og varme i kroppen. Alle disse oplysninger er syntetiseret i en TCM diagnose og behandling igangsættes.

Akupunktur behandling bruger meget fint, tynde nåle, der er blidt stikkes ind i huden. Nålene er cirka 10 gange tyndere end et standard kanyle, og behandlingen er smertefri og sikker. Et af de mest vidunderlige “bivirkninger” af alle akupunktur behandlinger er afslapning. Kroppen har en naturlig helbredende reaktion på akupunktur som endorfiner (afslapning kemikalier) og enkephalins (smertelindrende kemikalier) frigives i kroppen. Der er ingen medicin i nålene. Patienter føler en ægte følelse af velvære og afslapning som et resultat af denne naturlige krop svar.

Kinesisk urte formler har ingredienser, der er plante-, dyre-og baseret mineral. En praktiserende læge vil tage hensyn til andre medikamenter, at patienten tager ved beslutningen om en naturlægemidler løbet af pleje.

Kinesisk Medicin har en omfattende historie og har været praktiseret i over 4000 år. Hver person er unik og vil have en individuel respons på behandlingen. Nogle patienter vil reagere hurtigere på omsorg, mens andre kan være nødvendigt at være mere tålmodig med deres helbredende tid. Kinesisk læger erkende dette unikke og arbejder for at støtte enkelte patients egen helbredelse rejse.