Ubalance / Sub-health

Hvad er et godt helbred?

Når man traditionelt bedømmer, hvorvidt en person er rask eller ej, sker det ofte i forhold til om vedkommende har håndgribelige forstyrrelser eller sygdomme og i forhold til om laboratorieprøver er normale. Med den udvikling der sker indenfor lægevidenskaben, bliver det stadig tydeligere, at sundhed ikke alene kan vurderes ud fra biologiske kriterier. I WHO’s definition af sundhed hedder det ”sundhed er ikke udelukkende defineret i forhold til fravær af sygdom og lidelser, men også i forhold til individets fysiske, psykiske og sociale velbefindende”.

Et nyt begreb indenfor lægevidenskaben – Sub-health

Sub-health defineres som en dårlig helbredstilstand, midt mellem sundhed og sygdom. Tilstanden manifesterer sig både på det fysiske og det følelsesmæssige plan. På grundlag af WHO’s verdensomspændende undersøgelse har det vist sig, at kun 5% af verdens befolkning kan betegnes som sunde og raske, 20% lider af lægeligt diagnosticerede sygdomme, og de resterende 75% befinder sig i det, WHO definerer som ”gråzonen” mellem at være rask og syg. Personer i denne gråzone lider ikke umiddelbart af diagnosticerbar sygdomme, men de er heller ikke raske. De befinder sig i en sub-health tilstand.

Da sub-health er et meget nyt begreb i Danmark, findes der endnu ikke nogen officiel oversættelse, men vi vælger herefter at benævne det “dårlig trivsel”.

Dårlig trivsel er et kropsligt signal, der er forbundet med sygdomme. Hvis tilstanden ikke tages alvorligt, vil den medføre en gradvis fysisk og mental svækkelse.

Hvis tilstanden derimod behandles korrekt, vil kroppen vende tilbage til den raske tilstand. Eksperter mener, at dårlig trivsel nemt kan forårsage tumorer, hjerte/ kredsløbslidelser, lungeproblemer, fordøjelsesbesvær og stofskifteproblemer, der langsomt udvikler sig til diagnosticerbare lidelser. Hvis man ikke gør noget ved problemet, når man konstaterer, at man lider af dårlig trivsel, vil den pågældende sygdom nemt kunne udvikle sig. Derfor vil forskning i dårlig trivsel være en vigtig del af dette århundredes videnskabelige, biologiske forskning.

Hvorfor opstår dårlig trivsel?

Nedenstående otte punkter beskriver hovedårsagerne til dårlig trivsel:

 1. Psykisk ubalance: Den eksplosivt voksende informationsstrøm, hyppige forandringer, hård konkurrence, for stor arbejdsbyrde, fysisk og mental udmattelse og komplicerede personlige relationer kan føre til overdrevne spekulationer og mentale forstyrrelser. Ikke alene kan man få søvnproblemer, men nervesystemet, kropsvæskerne, reguleringen af den indre sekretion samt alle kroppens øvrige funktioner kan også påvirkes i negativ retning.
 2. Fejlernæring: Det moderne menneske spiser for kalorierig mad, der ikke indeholder de nødvendige næringsstoffer. Vores egen mad indeholder kunstige tilsætningsstoffer, ligesom det er tilfældet for de dyr, hvis kød vi spiser. Fejlernæring medfører de væsentligste ernæringsmæssige sygdomme, såsom overvægt og stofskifteforstyrrelser.
 3. Støj og forurening: Den teknologiske udvikling, industriel vækst og et øget antal biler ødelægger vores miljø med luftforurening, støv, støj og stråling. Hermed påvirkes vores hjerte, kredsløb og nervesystem. Resultatet er irritabilitet og depression.
 4. Kontorhuse og klima-anlæg: I betonhuse med klimaanlæg hele året vil koncentrationen af iltioner i luften være relativ lav. Det reducerer iltindholdet i blodet og påvirker ilten i vores cellevæv samt dets normale fysiologiske funktion.
 5. Modarbejdelse af vores biologiske ur: Livets fastlagte rytme er et resultat af den menneskelige krops evolution – vores biologiske ur. Rytmen regulerer Qi (kinesernes betegnelse for den energi, som opretholder balancen i kroppen), blodcirkulation og stofskifte. Når vi modarbejder det biologiske ur, risikerer vi, at ødelægge rytmen og skade kroppens normale stofskifte.
 6. Fejlagtig indtagelse af stoffer: Kan ikke blot resultere i bivirkninger, men kan ødelægge immunsystemet.
 7. Indre udmattelse og ydre beskadigelse: Nogle sygdomme forårsages af ydre beskadigelse, indre udmattelse, overdreven seksuel aktivitet, overdrevne spekulationer og uregelmæssig livsførelse. Kroppens essentielle Qi er som olie, intellektet er som ild. For megen ild kan få olien til at tørre ind. Et overbelastet intellekt kan altså svække kroppens essentielle Qi.
 8. Seks ydre, sygdomsfremkaldende faktorer og syv følelsesmæssige faktorer: De seks ydre, sygdomsfremkaldende faktorer: Vind, kulde, sommervarme, fugt, tørke og ild udgør seks klimatiske fænomener, opstillet i kronologisk rækkefølge. De udgør simpelthen ”de seks Qi”. ”Den overdrevne ubalance i seks Qi” kaldes de seks ydre, sygdomsfremkaldende faktorer. De syv følelsesmæssige faktorer udgøres af: Glæde, vrede, bekymring, tænkning, sorg, angst og rædsel. Overdreven glæde skader hjertet, overdreven vrede skader leveren, overdreven bekymring og tænkning skader milten, overdreven sorg skader lungerne, mens overdreven frygt og rædsel skader nyrerne.

Tegn og symptomer på dårlig trivsel:

Følgende symptomer er almindeligt forekommende, når man lider af dårlig trivsel:

 1. På det fysisk-kropslige plan: Søvnen forstyrres af drømme, hovedpine, svimmelhed, udmattelse, træthed, hjertebanken, stakåndethed, trykken for brystet, ømhed og svaghed i lænd og knæ, overdreven seksuel lyst, hyppige svedeture, nattesved, perlende sved, hyppige forkølelser, kuldskær.
 2. På det psykologiske plan: Depression, nedtrykthed, forringet reaktionsevne, åndsfraværelse, dårlig hukommelse, nervøsitet, irritabilitet, neuroser
 3. På det følelsesmæssige plan: Følelseskulde, manglende håb, ensomhed, mangel på lyst, indiskret opførsel

Faktisk har mange mennesker både fysiske, psykiske og følelsesmæssige symptomer samtidigt. Vi ser tit dårlig trivsel diagnosticeret som træthedssyndrom, endokrine forstyrrelser, nervesvækkelse, overgangsalder osv.

Lider du af dårlig trivsel?

Har du tit disse symptomer?

 • Hjertebanken, stakåndethed
 • Sær følelse i lænderegionen, udmattelse, dårlig hukommelse
 • Drømmeforstyrret søvn, ustruktureret tankevirksomhed
 • Manglende appetit, ubehag i tarmene
 • Har let ved at blive forkølet, føler ubehag ved kulde og varme
 • Irritabilitet, feberagtig følelse i kroppen, overdreven sved og svedeture
 • Overdreven seksuel lyst

Hvis du ofte oplever ovennævnte symptomer, og hvis du ikke lider af en lægeligt diagnosticeret sygdom, befinder du dig i en tilstand af dårlig trivsel.

Hvordan overvinder jeg dårlig trivsel?

Medicinstuderende fra hele verden har forsket intensivt i dårlig trivsel. Men indtil nu er der ikke fundet svar på, hvad der forårsager tilstanden. Eftersom lægevidenskaben endnu ikke har klarhed over ætiologien og de sygdomsfremkaldende faktorer bag dårlig trivsel, findes der ingen behandling og intet middel.

Selvom den vestlige lægevidenskab ikke har fundet nogen behandling mod dårlig trivsel, kan en tilfredsstillende effekt dog opnås med traditionel kinesisk medicin.

Behandlingen af dårlig trivsel er en positivt forebyggende rehabilitering, der adskiller sig fra behandlingen af en given sygdom – og den skal udføres inden sygdommen opstår.

Vores Akupunktur Kelun Wang har det første integrerede center i Danmark, hvor der behandles og rehabiliteres i forbindelse med dårlig trivsel. Klinikken arbejder med kinesisk klassisk akupunktur, massage, akupressur, kinesiske urter, kostvejledning, m.m.

Vi behandler ikke blot forskellige almindelige og alvorlige sygdomme. Vi hjælper også grupper af folk, der lider af dårlig trivsel, tilbage til et sundt sind. Derudover hjælper vi dem med at forebygge sygdomsrisici i fremtiden.

De bedste behandlingsresultater er opnået i forbindelse med at løsne op for anspændthed og fjerne træthedsfølelse i forbindelse med arbejde og studier.

Udover behandlingen med traditionel kinesisk medicin skal man også tænke på forebyggelse.

Opretholdelse af normale livs-vaner: Det er nødvendigt at leve i overensstemmelse med sit biologiske ur og at hvile sig inden man bliver udmattet. Inden man påbegynder sit arbejde, skal man tilføre kroppen energi, dels for at gøre sit arbejde bedre, og for at undgå at påføre kroppen skade. Man skal f.eks. drikke vand inden man føler sig tørstig. Vand er livets kilde. Kroppen er afhængig af at få tilført vand for at holde sig gennemfugtet og i vigør. Udendørs fysisk aktivitet er også vigtigt.

Sund kost: De fødevarer man vælger, skal være varierede og hovedsageligt bestå af kornprodukter. Man skal spare på salt og sukker. Maden skal være proteinrig (f.eks. bønner). Man skal spise mange friske grønsager, frugt, fisk, skaldyr osv. Disse fødevarer indeholder de nødvendige næringsstoffer, vitaminer og mikro-elementer. Man skal undgå at spise og drikke for meget samt at følge meget ensidige diæter. Spiser og drikker man for meget, kan man let få problemer med fordøjelsen. Følger man en meget ensidig diæt, risikerer man at den mangler de nødvendige næringsstoffer.

Test dig selv for dårlig trivsel

Baseret på nedenstående symptomer kan du undersøge, om du lider af dårlig trivsel, eller lære at forstå hvilke symptomer, der er karakteristiske for dårlig trivsel.

Hvis du scorer mere end 30 points, skal du være opmærksom på dit helbred. Scorer du mere end 50 points, skal du være forsigtig, du skal øge dit fysiske aktivitetsniveau, og du skal være opmærksom på at spise sundt. Hvis du scorer mere end 80 points, bør du søge læge, vær også opmærksom på dit følelsesliv, tag eventuelt en ferie!

 1. Konstant hårtab, når du står op om morgenen (5 points)
 2. Du føler dig nedtrykt og stirrer sommetider tomt ud ad vinduet (3 points)
 3. Du kan ofte ikke huske, hvad du planlagde dagen i forvejen (10 points)
 4. Du går modvilligt på arbejde. Du keder dig ofte i løbet af dagen (5 points)
 5. Du bryder dig ikke om at være sammen med dine kolleger og din chef. Du vil helst være alene (5 points)
 6. Dit effektivitetsniveau er lavt, og din chef er ikke tilfreds med din indsats (5 points)
 7. Efter en times arbejde føler du dig træt, har trykken for brystet og er stakåndet (10 points)
 8. Du er aldrig i højt humør på dit arbejde. Du bliver hidsig uden grund og du har ingen overskudsenergi (5 points)
 9. Du spiser mindre end tre måltider om dagen, uanset årstiden – og du har ingen appetit, selvom du bliver tilbudt delikatesser (5 points)
 10. Når du har fri fra arbejde, vil du gerne hjem i seng og hvile dig (5 points)
 11. Du generes af forurening og støj. Du ønsker dig at være et sted, hvor der er stille og rent (5 points)
 12. Du er ikke ivrig for at deltage i fester. Du skal tvinge dig selv til det (2 points)
 13. Du lider nogle gange af søvnløshed og når du endelig falder i søvn, er søvnens kvalitet lav og forstyrres af drømme (10 points)
 14. Du taber mærkbart i vægt. Du har et nedtrykt udtryk i øjnene, og hagen stikker skarpt frem (10 points)
 15. Dit immunforsvar er svækket, og du pådrager dig nemt forkølelser forår og efterår (5 points)
 16. Du har nedsat sexlyst. Du føler dig ofte for træt, eller du har bare ikke lyst, hvis din kone (eller mand) gerne vil elske med dig (10 points)