Psoriasis og behandling med akupunktur

Psoriasis er en hudsygdom, der viser sig ved røde og skællende pletter, der ofte optræder på albuer og knæ, i hårbunden og i sjældnere tilfælde udbredt på huden. Psoriasis er for de fleste en ret fredelig og ikke alvorlig hudsygdom. Psoriasis smitter IKKE fra én person til en anden. Der kan være bakterier i de enkelte psoriasis angrebne områder, men der er kun sjældent infektion i huden.

Hvad skyldes psoriasis?

Den præcise årsag til psoriasis kendes ikke. Psoriasis er en immunsygdom med øget forekomst i bestemte familier, og der er en sammenhæng med bestemte vævstyper. Forskere har i årevis ledt efter et bestemt gen som årsagen til psoriasis, men i dag ved man, at flere forskellige gener kan være involveret i udviklingen af sygdommen. Det er også slået fast, at der er en sammenhæng mellem et overforbrug af alkohol og psoriasis, ligesom undersøgelser viser, at rygning kan igangsætte eller forværre psoriasis. Den Traditionelle Kinesiske Medicin klassificerer Psoriasis ind i 8 hovedtyper. Ud fra disse kriterier stilles en diagnose.I henhold til denne ordineres medicinske urter, diæt og akupunktur.

Hvem kan få psoriasis?

Der er i nogle familier en arvelig tendens til at udvikle psoriasis. Arvegangen er kompliceret, og det er langtfra sikkert, at ens børn får psoriasis, selv om man selv har det. Risikoen for, at et barn får psoriasis, hvis én af forældrene har sygdommen, er ca. 15%. Hvis begge forældre har psoriasis er risikoen 50%. Arven er bl.a. knyttet til visse vævstyper.

Har du psoriasis, kan du muligvis hjælpes med akupunktur og traditionel kinesisk medicin. På vores lægeklinik har vi gode erfaringer med lindring af psoriasis. Som erfarne akupunktører, kan vi diagnosticere og sammensætte en behandling af din psoriasis, der indeholder både kinesisk medicin og akupunktur.